Кафедра природничих дисциплін для іноземних студентів

Головна

та токсикологічної хімії

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА

ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

 • Синтез біологічно активних речовин похідних 1,2,4-тріазолу.
 • Судово-хімічне дослідження отруйних речовин.
 • За останні 5 років захищено 4 докторські, 11 кандидатських і 25 дипломних та магістерських робіт. Опубліковано 391 наукова стаття, отримані 64 патенти України, в тому числі на винахід.
 • У 2019 році виконуються 4 докторські та 4 кандидатські дисертації, працює студентський науковий гурток. Співробітники кафедри працюють над 2 ініціативними науковими темами та над науковою темою, що фінансується з державного бюджету України.
 • З 1 січня 2019 року кафедра «Токсикологічної та неорганічної хімії» реорганізована в кафедру «Природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії»

співробітники кафедри

ПАНАСЕНКО

Олександр Іванович

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри

Є керівником НДР кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії на тему: «Синтез нових біологічно активних речовин похідних 5-(алкіл-, арил-, гетерил-) похідних 4R-(аміно)-1,2,4-триазоліл-3-тіонів для створення оригінальних лікарських засобів.

Детальніше

ПАРЧЕНКО

Володимир Володимирович

доктор фармацевтичних наук, професор

Брав участь в підготовці до комплексної контрольної роботи, а також в розробці 2-х навчальних посібників та 3-х методичних рекомендацій з загальної та неорганічної хімії.

Детальніше

КРЕМЗЕР

Олександр Андрійович

кандидат фармацевтичних наук, доцент, декан І-фарм факультету

Автор 320 наукових праць, в тому числі авторських свідоцтв і патентів. Приймав участь понад у понад 52 науково-практичних конференціях.

Детальніше

КУЛІШ

Сергій Миколайович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Брав участь у 9 науково-практичних конференціях (Київ, 2011, Запоріжжя, 2012 та 2015). Автор 68 наукових праць у тому числі 1 патенту на корисну модель, 1 патенту на винахід.

Детальніше

ГОЦУЛЯ

Андрій Сергійович

доктор фармацевтичних наук, доцент

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри «Синтез нових біологічно активних речовин – похідних 5-(алкіл-, арил-, гетерил-) похідних 4-R-(аміно)-1,2,4-тріазоліл-3-тіонів».

Детальніше

ЩЕРБИНА

Роман Олександрович

доктор фармацевтичних наук, доцент

Автор 173 публікації, у т.ч. 76 наукового та 66 навчально-методичного характеру, 31 патенту України та 19 посібників і підручника з грифами МОЗ та МОН

Детальніше

САФОНОВ

Андрій Андрійович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Є співавтором 17 навчально-методичних посібників з грифами МОН та МОЗ. Є співавтором 5 робочих навчальних програм з дисципліни «Токсикологічна хімія».

Детальніше

АЛЬ-ХАЛАФ

Наталія Анатоліївна

кандидат фармацевтичних наук, старший викладач

Приймає активну участь у виконанні кафедральної науково-дослідної роботи на тему: «Синтез нових біологічно активних речовин – похідних 1,2,4-тріазоліл-3-тіонів».

Детальніше

КАРПЕНКО

Юрій Вікторович

кандидат хімічних наук, асистент

Відповідає за наукову роботу на кафедрі. Відповідьний провідний науковий співробітник держбюджетної теми «Синтез, модифікація та дослідження властивостей похідних 1,2,4-тріазолу з метою створення антимікробного лікарського засобу» (№ держреєстрації 0120U101649)

Детальніше

КАРПУН

Євген Олександрович

Асистент

Відповідає за дослідницьку роботу у лабораторії газової хромато-мас-спектрометрії.

Детальніше

ФІЛІПЕНКО

Ірина Іванівна

КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

З серпня 2019 працює у Запорізькому державному медичному університеті на кафедрі природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії на посаді доцента, викладає дисципліну «Фізика» для іноземних студентів.

Детальніше

Ємець

Тетяна Іванівна

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

Читає лекції та проводить практичні, семінарські заняття з дисципліни «Біологія» з іноземними студентами I Міжнародного факультету.

Детальніше

ВОДЕННІКОВА

Лариса Володимирівна

Асистент

Проводить практичні та семінарські заняття з дисципліни «Фізика» з іноземними студентами I Міжнародного факультету.

Детальніше

ФЕДОТОВ

Сергій Олегович

Асистент

Переможець обласного конкурсу серед студентів в галузі “Медицина та Фармація” 2018 року. Приймає активну участь у наукових конференціях. Має публікації в фахових виданнях.

Детальніше

ФІЛІППОВА

Тетяна В’ячеславівна

Старший лаборант

Є відповідальною особою за оснащення учбових аудиторій до навчального процесу (в т. ч. практичних занять), за зберігання та облік хімічних реактивів та обладнання.

Детальніше

КАЛЬЧЕНКО

Валерій Володимирович

Старший лаборант

Є відповідальною особою за оснащення учбових аудиторій до навчального процесу (в т.ч. практичних занять), за зберігання та облік хімічних реактивів та обладнання.

Детальніше

Розклад занять на 2020 — 2021 н.р.

День1 тиждень2 тиждень
предмет830-10101020-12051220-14051420-1605830-1010
1020-1205
1220-14051420-1605
Понеділок

Загальна та
неорганічна хімія

Етика та деонтологія
у фармації
Охорона праці в галузі
ВівторокТоксикологічна та
судова хімія
Етика та деонтологія
у фармації
ЧетверЗагальна та
неорганічна хімія
Токсикологічна та
судова хімія
Етика та деонтологія
у фармації
ПятницаЗагальна та
неорганічна хімія
Етика та деонтологія
у фармації
День1 тиждень
предмет8
30
-1010
1020-12051220-14051420-1605
Понеділок

Загальна та
неорганічна хімія

Етика та деонтологія
у фармації
Охорона праці в галузі
ВівторокТоксикологічна та
судова хімія
Етика та деонтологія
у фармації
Середа

Загальна та
неорганічна хімія

Токсикологічна та
судова хімія

Етика та деонтологія
у фармації

ЧетверЗагальна та
неорганічна хімія
Токсикологічна та
судова хімія
Етика та деонтологія
у фармації
ПятницаЗагальна та
неорганічна хімія
Етика та деонтологія
у фармації
День2 тиждень
предмет830-10101020-12051220-14051420-1605
Понеділок

Загальна та
неорганічна хімія

Етика та деонтологія
у фармації
Охорона праці в галузі
ВівторокТоксикологічна та
судова хімія
Етика та деонтологія
у фармації
Середа

Загальна та
неорганічна хімія

Токсикологічна та
судова хімія

Етика та деонтологія
у фармації

ЧетверЗагальна та
неорганічна хімія
Токсикологічна та
судова хімія
Етика та деонтологія
у фармації
ПятницаЗагальна та
неорганічна хімія
Етика та деонтологія
у фармації

Новини

Кафедри

20 авг 2020г

11 грудня 2020 р.

відбувся спільний семінар кафедр Запорізького державного медичного університету, Національного фармацевтичного університету та Харківської медичної акедемії післядипломної освіти

11 грудня 2020 р. відбувся спільний семінар кафедр Запорізького державного медичного університету, Національного фармацевтичного університету та Харківської медичної акедемії післядипломної освіти

20 авг 2020г

До уваги здобувачів освіти в ЗДМУ! 2020-2021 навчальний рік!

До уваги здобувачів освіти в ЗДМУ! 2020-2021 навчальний рік! Передбачається проведення всіх видів навчальних занять та заходів контролю з використанням технологій дистанційного навчання (до особливого розпорядження) на основі MS Teams.

17 авг 2020г

Співробітник кафедри проходить підвищення кваліфікації у літній школі молодих вчених при МОН України

Співробітник кафедри Карпенко Юрій Вікторович проходить підвищення кваліфікації у літній школі молодих вчених при МОН України

12 мар 2020г

Карантин у Запорізькому державному медичному університеті

Карантин у Запорізькому державному медичному університеті з 12. 03 по 03.04.2020 р. або до особливих розпоряджень влади

11 грудня 2020 р. відбувся спільний семінар кафедр Запорізького державного медичного університету, Національного фармацевтичного університету та Харківської медичної акедемії післядипломної освіти

У роботі семінару «Особливості дистанційного навчання при викладанні токсикологічної хімії» взяли участь 22 особи.

Із доповіддю виступили д.фарм.н., професор, професор кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології Баюрка Сергій Васильович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Панасенко Олександр Іванович і к.х.н., асистент кафедри Карпенко Юрій Вікторович, д.х.н., професор, завідувачка клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації Журавель Ірина Олександрівна з особливістю викладання токсикологічної хімії, обміном досвідом та вирішення проблемних питань у вигляді цікавої дискусії. На круглому столі, обговорили питання наукових досліджень та комунікації молодих вчених в умовах карантину.

У ході обговорення можливості проведення наукових досліджень магістрів в умовах карантину були порушені питання, як вплинув карантин на дослідження українських молодих вчених, чого найбільше бракує в нових умовах роботи, як змінився спосіб наукової комунікації і що стримує її розвиток. Були висвітлені умови та особливості проведення дистанційного навчання в умовах карантину.

Дякуємо колегам за таку можливість обміном досвідом та обговорення чутливих питань. Чекаємо наступної зустрічі!

 

До уваги здобувачів освіти в ЗДМУ! 2020-2021 навчальний рік!

Навчальний процес в Запорізькому державному медичному університеті розпочнеться згідно з графіками та відповідно до затвердженого розкладу навчальних занять у терміни :

з 1 вересня поточного року приступлять до занять студенти 2-6 курсів , здобувачі вищої освіти третього освітньо – наукового рівня , здобувачі вищої освіти післядипломного етапу.

Передбачається проведення всіх видів навчальних занять та заходів контролю з використанням технологій дистанційного навчання (до особливого розпорядження) на основі MS Teams.

З 1 жовтня навчальний рік розпочинають студенти 1 курсу всіх спеціальностей та 2 курсу ( 1 року навчання, які попередньо здобули ОКР молодшого спеціаліста).

 

Співробітник кафедри проходить підвищення кваліфікації у літній школі молодих вчених при МОН України

Вже 17 серпня 2020 р. стартує Літня школа молодого науковця РМУ при МОН у 2020 р. Ми вдячні кожному, хто зареєструвався та виявив бажання стати частиною проєкту. Ваша професійна активність та прагнення до нового й інноваційного мотивує нас вже зараз анонсувати проведення Осінньої школи молодого науковця РМУ при МОН у листопаді 2020 р.

 

ЮРІЙ КАРПЕНКО, кандидат хімічних наук, асистент кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної
хімії Запорізького державного медичного університету, м. Запоріжжя, Україна.
Відповідальний секретар фахового науково-практичного журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики». Відповідальний виконавець д/б теми 0120U101649 «Синтез, модифікація та дослідження властивостей похідних 1,2,4-тріазолу з метою створення антимікробного лікарського засобу»

 

http://ysc. in.ua/2020/08/17/litnia-shkola-molodoho-naukovtsia-slukhachi-znaiomstvo/

Карантин у Запорізькому державному медичному університеті

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа МОН України від 11.03.2020 р. № 1/9-154 та рекомендацій органів місцевого самоврядування у Запорізькому державному медичному університеті оголошується карантин у період з 12.03 по 03.04.2020 р. або до особливих розпоряджень влади.

 

Наказ ректора ЗДМУ № 124 від 11.03.2020 р. «Про зміни до графіку освітнього процесу».

 

         Про внесення змін до наказу від 10.03.2020 № 121 «Про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території університету захворювань, спричинених коронавірусом 2019-nCoV»

З початком навчального року!

Вітаємо всіх співробітників університету, всіх студентів і, особливо студентів першого курсу, з початком нового навчального року! Нехай цей навчальний рік принесе всім нові звершення, додасть вам наснаги і витримки!

Тестовые задания по свойствам и получению металлов.

Уроки химии

Сегодня у нас урок химии 91 — Тестовые задания по свойствам и получению металлов. Как изучить? Полезные советы и рекомендации повторите предыдущие уроки химии.

При обнаружении неточностей, или если появятся неясные моменты, просьба написать в комментариях. Отвечу на все вопросы.

 

 1. В схеме превращений

       +H2O        +H2SO4         + BaCl2

Na →   X   → X2             →   X3

веществами Х1, Х2 Х3 являются соответственно:

1) NaOH, Na2SO4, BaSO4;

2) Na2O, Na2SO4, NaOH;

3) Na2O, Na2SO4, BaSO4;

4) Na2O2, NaOH, BaSO4.

 

2. Постоянная жесткость воды обусловлена присутствием:

1) сульфатов и хлоридов натрия и калия;

2) сульфатов и хлоридов кальция и магния;

3) карбонатов и гидрокарбонатов кальция и магния;

4) сульфатов и хлоридов натрия и магния.

 

3. При взаимодействии с щелочью 4,5г сплава алюминия с магнием выделилось 3,36л водорода (н.у.). Какова массовая доля (%) алюминия в сплаве.

1) 60;        2) 40;            3) 30;            4) 75.

 

4. При взаимодействии алюминия массой 8,1г с галогеном образовался галогенид алюминия массой 80,1г. Какой галоген был взят?

1) F2;           2) Cl2;           3) Br2;            4) I2.

 

5. Сплав железа с углеродом массой 5г поместили в соляную кислоту (кислота в избытке). По окончании реакции объем выделившегося водорода составил 1,96л (н.у.). Массовая доля углерода в сплаве равна:

1) 1%;            2) 2%;                   3) 3%;                        4) 4%.

 

6. Через раствор бихромата калия, содержащий 25г соли, пропустили 22,4л сероводорода (н.у.) (реакцию проводили в кислой среде). Масса образовавшейся серы в граммах равна:

1) 8,16;          2) 9,16;                3) 5,06;                       4) 18,6.

 

7. Из 240кг пирита было получено 294кг серной кислоты. Рассчитайте выход серной кислоты.

1) 89%;            2) 75%;                3) 50%;                     4) 39,5%.

 

8. 1г смеси железа, оксида железа (II) и оксида железа (III) обработали избытком раствора соляной кислоты; при этом выделилось 112мл водорода (н.у.). При полном восстановлении водородом другой порции исходной смеси массой 1г получили 0,2115г воды. Определите массовые доли (%) компонентов в исходной смеси. В ответе укажите массовую долю оксида железа (II) с точностью до целых.

1) 36;                  2) 28;                     3) 16;                4) 32.

 

9. 12,8г сплава меди с алюминием обработали избытком соляной кислоты. Остаток промыли и растворили в концентрированной азотной кислоте. Сухой остаток, полученный при выпаривании раствора прокалили, в результате осталось 4г твердого вещества. Массовая доля (%) меди в сплаве равна:

1) 25;                  2) 35;                   3) 65;                   4) 70.

 

10. При взаимодействии 1,28г неизвестного металла с концентрированным раствором азотной кислоты образуется соль двухвалентного металла и выделяется 896 мл (н.у.) газа, содержащего 30, 43% азота и 69,57 % кислорода. Плотность газа по водороду равна 23,0. Установите неизвестный металл (В ответе укажите число протонов в атоме).

1) 29;               2) 22;                  3) 19;                 4) 26.

 

11. Имеется смесь гашенной извести, карбоната и сульфата кальция. При обработке 31г этой смеси соляной кислотой выделилось 2,24л газа (н.у.) и осталось 13,6г твердого остатка. Определите состав смеси и в ответе укажите массу (г) гашенной извести с точностью до десятых:

1) 7,4;              2) 13,6;              3) 5,6;            4) 11,2.

 

12. Медь реагирует с концентрированной серной кислотой. При взаимодействии образовавшегося газа с избытком сероводорода получено 9,6г твердого вещества желтого цвета. Масса меди в граммах, вступившей в реакцию равна:

1) 1,4;                2) 6,4;                 3) 7,4;               4) 8,4.

 

13. При обработке избытком соляной кислоты 15,5г смеси алюминия, магния и меди выделилось 7,84л (н.у.) газа. Нерастворившийся в соляной кислоте остаток растворился в концентрированной азотной кислоте с выделением 5,6л газа (н.у.). Масса магния (г) смеси равна:

1) 3,8;               2) 4,8;                 3) 5,8;                  4) 6,8.

 

14. Получение алюминия в промышленности основано на реакции:

1) AlCl3 + 3K ↔ Al + 3KCl;

2) 2Al2O3 → 4Al + 3O2;

3) Al2(SO4)3 + 3Mg → 2Al + 3MgSO4;

4) Na3AlF6 → 3Na + Al + 3F2.

 

15. Получение железа в промышленности основано на реакции:

1) FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe;

2) 2FeCl3 → 2Fe + 3Cl2;

3) 2Fe2O3 + 3C → 4Fe + 3CO2;

4) 3Fe3O4 + 8Al → 9Fe + 4Al2O3.

 

16. Разложение нитрата железа (II) при нагревании описывается уравнением

1) Fe(NO3)2 → Fe(NO2)2 + O2;

2) 3Fe(NO3)2 → 2Fe(NO3)2 + Fe;

3) Fe(NO3)2 → FeO + N2O5;

4) 4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2.

 

17. Растворение железа в 90%-ной серной кислоте при нагревании описывается уравнением …

1) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑;

2) 2Fe + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2↑;

3) Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + SO2 + 2H2O;

4) 3Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O.

 

18. Растворение железа в 20%-ной азотной кислоте описывается уравнением …

1) Fe + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2↑;

2) Fe + 6HNO3 → 2Fe(NO3)2 + 3H2↑;

3) 3Fe + 8HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 2NO↑ + 4H2O;

4) Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O.

 

19. Масса алюминия, требуемая для получения водорода, необходимого для восстановления до металла оксида меди, который образовался при термическом разложении 6,66г малахита (CuOH)2CO3, равна _____________ г. Запишите число с точностью до сотых.

 

20. При взаимодействии с кислотой 14,0г железа выделился водород в количестве, достаточном для восстановления 10,3г марганца из его оксида Mn3O4. При растворении в кислоте железо окислилось до степени окисления: _______________ . Запишите число без знака.

 

21. Две порции металлического алюминия, имеющие одинаковые массы, растворили: одну в растворе KOH, другую – в соляной кислоте. Объемы выделившихся газов (измеренные при одинаковых условиях) относятся между собой:

1) 1:2;              2) 3:2;              3) 1:3;                4) 2:3.

 

22. При действии избытка соляной кислоты на смесь алюминия с неизвестным одновалентным металлом выделилось 6,72л водорода (н.у.), а масса металлов уменьшилось вдвое. При действии на нерастворившийся остаток азотной кислотой выделилось 0,5г NO. Молярное соотношение между алюминием и неизвестным металлом равно:

1) 4:1;                2) 3:2;                3) 3:4;                  4) 1:2.

 

23. При взаимодействии с кислородом литий образуется оксид, а остальные щелочные металлы ________________ . Запишите название образующихся соединений.

 

24. В ряду щелочных металлов от Li к Cs происходит:

1) увеличение восстановительных свойств;

2) уменьшение радиуса атома;

3) увеличение электроотрицательности;

4) увеличение энергии ионизации.

 

25. Основной способ получения щелочных металлов:

1) электролиз расплавов солей;

2) электролиз растворов щелочей;

3) электролиз растворов солей;

4) восстановлением оксида водородом.

 

Это был у нас урок химии 91 — Тестовые задания по свойствам и получению металлов.

 

Ответы  

 1-1; 2-2; 3-1; 4-3; 5-2; 6-1; 7-2; 8-1; 9-1; 10-1; 11-1; 12-2; 13-2; 14-2; 15-3; 16-4; 17-4; 18-4; 19-1,08; 20-2; 21-2; 22-1; 23-пероксиды; 24-1; 25-1.

 

Поделитесь этим постом со своими друзьями:

↑Как установить такие кнопки?↑

Подружитесь со мной:

Рассчитайте массу меди, необходимой для реакции с избытком газообразного хлора с образованием 84 г хлорида меди(II) – сначала напишите сбалансированное уравнение.

Химия Стехиометрия

Джастин Л.

спросил 23.02.20

У меня проблемы со стехиометрией, особенно с такими проблемами. Раньше у меня никогда не было проблем, когда единственное число, которое мне дали, — это то, что произведено, поэтому я не уверен, как это настроить и решить. Пожалуйста помоги.

Подписаться І 1

Подробнее

Отчет

2 ответа от опытных наставников

Лучший Новейшие Самый старый

Автор: Лучшие новыеСамые старые

Ханна Г. ответил 16.03.20

Репетитор

5 (43)

Репетитор, специализирующийся на математике и естественных науках

Смотрите таких репетиторов

Смотрите таких репетиторов

Для определения того, сколько реагента необходимо для производства определенного количества продукта, используются те же шаги, что и для определения того, сколько продукта производится из определенного количества реагента — вы, по сути, работаете в обратном направлении!

Для решения этой задачи необходимо сначала определить:

 1. Сбалансированное уравнение
 2. Молярная масса хлорида меди (II)
 3. Молярная масса меди

Как только вы определили эти вещи, вы можете настроить их как обычную задачу стехиометрии. Помните, что для использования сбалансированного уравнения вы должны работать с молями, поэтому сначала вы будете использовать молярную массу для преобразования массы хлорида меди (II) в моли.

Шаги для решения:

 1. Напишите сбалансированное уравнение: Cu (s) +Cl 2 (g) —> CuCl 2 (s)
 2. Определить молярную массу CuCl 2 и Cu
 3. CuCl 2 молярная масса = 134,44 г/моль
 4. Молярная масса меди = 35,45 г/моль
 5. Перевести известную массу произведенного CuCl 2 в моли:
 6. 84 г CuCl 2 /134,44 г/моль = 0,62 моля CuCl 2
 7. Используйте сбалансированное уравнение, чтобы использовать стехиометрическое соотношение молей CuCl 2 , полученное на каждый моль прореагировавшей Cu. Вы находите это отношение, используя числовые коэффициенты в вашем сбалансированном уравнении. В этом случае соотношение составляет 1:1, поэтому количество прореагировавших молей Cu будет таким же, как количество молей CuCl9.0052 2 Произведено. Однако, если бы это было не так, то вот как бы вы настроили расчет:
 8. 0,62 моль CuCl 2 (1 моль Cu/ 1 моль CuCl 2 )= 0,62 моль Cu
 9. Используйте молярную массу меди, чтобы перевести необходимое количество молей Cu в граммы:
 10. 0,62 моль Cu (35,45 г/моль) = 22 г Cu

Ответ: Для реакции с избытком газообразного хлора требуется 22 г меди с образованием 84 г хлорида меди (II).

* обратите внимание, что ответ состоит из двух значащих цифр, поскольку известное значение, с которого мы начали, имеет только 2 значащие цифры.

Голосовать за 0 голос против

Подробнее

Отчет

Томас Д. ответил 14.03.20

Репетитор

Новое в Византе

Физическая химия и все уровни математики

Смотрите таких репетиторов

Смотрите таких репетиторов

Стехиометрия заключается в том, чтобы сопоставить, сколько у вас есть на обеих сторонах реакции.

Сначала сбалансируем: Cu(s) + Cl 2 (g) -> CuCl 2 (s)

Любой металл просто пишется сам по себе. Хлор, однако, называется двухатомным (H, N, O, F, Cl, Br и I), что означает, что они всегда идут парами, если они не связаны ни с чем другим. Со стороны продуктов медь имеет II, что означает заряд +2. Каждый Cl имеет заряд -1, так как он находится в крайнем правом столбце. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о платежах. (https://terpconnect.umd.edu/~wbreslyn/chemistry/naming/findingioniccharge.html)

Итак, нам нужно два заряда -1, чтобы уравновесить заряд +2 (составы всегда нейтральны, если только вам не говорят другой заряд).

Теперь нам нужно проверить, одинаковы ли у нас номера каждого элемента с обеих сторон. Если нет, вы должны добавить число перед соединениями (это называется коэффициентом), чтобы добавить больше этого соединения. Однако у нас есть 1 Cu и 2 Cl с обеих сторон, поэтому нам больше ничего не нужно.

Теперь, когда он уравновешен, мы можем узнать, сколько нам нужно, чтобы сделать 84 г CuCl 2 . При этом помните, что коэффициенты представляют собой отношение молей. Таким образом, это означает, что на каждый 1 моль Cu приходится 1 моль Cl 2 и 1 моль CuCl 2 , поскольку все коэффициенты равны 1.

Итак, мы должны преобразовать 84 г CuCl 2 к родинкам в первую очередь. Используя атомные массы периодической таблицы, Cu=63,55 г/моль и Cl=35,45 г/моль. Поскольку у нас есть один Cu и 2 Cl, общая молярная масса составляет 63,55 г/моль + 2×35,45 г/моль = 134,45 г/моль. Это означает, что в одном моле CuCl 2 будет иметь массу 134,45 г. Таким образом, мы можем взять наши 84 г CuCl 2 и разделить на 134,45 г/моль (мы делим, потому что граммы — это то, с чего мы начинаем, поэтому 134,45 г должны быть внизу, чтобы исключить граммы, а 1 моль — сверху, потому что это последняя единица, которую мы хотим). Получаем 0,62 моль CuCl 2 .

Поскольку для всех соединений соотношение 1:1, 0,62 моля CuCl 2 также означает 0,62 моля Cu.

Последний шаг. Преобразуйте моли Cu обратно в массу. Cu=63,55 г/моль. Таким образом, 0,62 моля умножить на 63,55 г/моль (на этот раз мы умножаем, потому что начинаем с молей, поэтому моли в молярной массе должны располагаться внизу, а граммы — вверху). Наша конечная масса 390,7 г меди.

Голосовать за 0 голос против

Подробнее

Отчет

Все еще ищете помощи? Получите правильный ответ, быстро.

Задайте вопрос бесплатно

Получите бесплатный ответ на быстрый вопрос.
Ответы на большинство вопросов в течение 4 часов.

ИЛИ
Найдите онлайн-репетитора сейчас

Выберите эксперта и встретьтесь онлайн. Никаких пакетов или подписок, платите только за то время, которое вам нужно.

8.6: Ограничение реагента, теоретический выход и выход в процентах от начальной массы реагентов

 1. Последнее обновление
 2. Сохранить как PDF
 • Идентификатор страницы
  98044
 • Цели обучения
  • Рассчитать процентный или фактический выход из известных количеств реагентов.

  Мир фармацевтического производства очень дорогой. Многие лекарства имеют несколько стадий синтеза и используют дорогостоящие химические вещества. Проводится большое количество исследований, направленных на разработку более эффективных способов более быстрого и эффективного производства лекарств. Изучение того, сколько соединения образуется в той или иной реакции, является важной частью контроля затрат.

  Процент выхода

  Химические реакции в реальном мире не всегда идут точно так, как запланировано на бумаге. В ходе эксперимента многие вещи будут способствовать образованию меньшего количества продукта, чем предполагалось. Помимо разливов и других экспериментальных ошибок, обычно имеют место потери из-за незавершенной реакции, нежелательных побочных реакций и т. д. Химикам необходимо измерение, показывающее, насколько успешной была реакция. Это измерение называется процентным выходом.

  Для расчета процентного выхода сначала необходимо определить, какое количество продукта должно образоваться на основе стехиометрии. Это называется теоретический выход , максимальное количество продукта, которое может быть получено из данных количеств реагентов. Фактический выход — это количество продукта, которое фактически образуется при проведении реакции в лаборатории. Выход процентов представляет собой отношение фактического выхода к теоретическому выходу, выраженное в процентах.

  \[\text{Процент выхода} = \dfrac{\text{Фактический выход}}{\text{Теоретический выход}} \times 100\% \nonnumber \]

  Процент выхода очень важен при производстве продуктов . Много времени и денег тратится на повышение процентного выхода для химического производства. Когда сложные химические вещества синтезируются с помощью множества различных реакций, одна стадия с низким процентным выходом может быстро привести к большим потерям реагентов и ненужным расходам.

  Как правило, доходность в процентах по понятным причинам меньше \(100\%\) по причинам, указанным ранее. Однако возможны процентные выходы, превышающие \(100\%\), если измеренный продукт реакции содержит примеси, из-за которых его масса становится больше, чем она была бы на самом деле, если бы продукт был чистым. Когда химик синтезирует желаемое химическое вещество, он всегда тщательно очищает продукты реакции. Пример \(\PageIndex{1}\) иллюстрирует этапы определения процентной доходности.

  Пример \(\PageIndex{1}\): Разложение хлората калия

  Хлорат калия разлагается при слабом нагревании в присутствии катализатора по следующей реакции:

  \[2 \ce{KClO_3} \left ( s \right) \rightarrow 2 \ce{KCl} \left( s \right) + 3 \ce{O_2} \left( g \right)\nonumber \]

  В одном эксперименте \(40.0 \: \text{g} \: \ce{KClO_3}\) нагревают до полного разложения. Эксперимент проводится, газообразный кислород собирается, и его масса оказывается равной \(14,9\: \текст{г}\).

  1. Каков теоретический выход газообразного кислорода?
  2. Каков процент выхода реакции?
  Раствор

  а. Расчет теоретического выхода

  Сначала мы рассчитаем теоретический выход на основе стехиометрии.

  Шаг 1: Определите «данную» информацию и то, что проблема просит вас «найти».

  Дано: Масса \(\ce{KClO_3} = 40,0 \: \text{g}\)

  Масса O 2 собрано = 14,9 г

  Найти: Теоретический выход, г O 2

  Шаг 2: Перечислите другие известные количества и спланируйте задачу.

  1 моль KClO 3 = 122,55 г/моль

  1 моль O 2 = 32,00 г/моль

  Шаг 3: Применение стехиометрии для преобразования от массы реагента к массе продукта:

  Шаг 4: Решить.

  \[40,0 \: \cancel{\text{g} \: \ce{KClO_3}} \times \dfrac{1 \: \cancel{\text{mol} \: \ce{KClO_3}}}{ 122,55 \: \cancel{\text{g} \: \ce{KClO_3}}} \times \dfrac{3 \: \cancel{\text{mol} \: \ce{O_2}}}{2 \: \ отменить{\text{моль} \: \ce{KClO_3}}} \times \dfrac{32.00 \: \text{g} \: \ce{O_2}}{1 \: \cancel{\text{моль} \ : \ce{O_2}}} = 15,7 \: \text{g} \: \ce{O_2}\nonumber \]

  Теоретический выход \(\ce{O_2}\) составляет \(15,7 \: \text{g}\), 15, 6 7 г без округления.

  Шаг 5: Подумайте о своем результате.

  Масса газообразного кислорода должна быть меньше, чем \(40,0 \: \text{g}\) разложенного хлората калия.

  б. Расчет процентной доходности

  Теперь мы будем использовать фактическую доходность и теоретическую доходность для расчета процентной доходности.

  Шаг 1: Определите «данную» информацию и то, что проблема просит вас «найти».

  Дано: Теоретическая доходность =15. 6 7 г, используйте для расчета неокругленное число.

  Фактический выход = 14,9 г

  Найти: Выход в процентах, % Выход

  Шаг 2: Перечислите другие известные количества и спланируйте задачу.

  Другие количества не требуются.

  Шаг 3: Используйте приведенное ниже уравнение процентного выхода.

  \(\text{Процент выхода} = \dfrac{\text{Фактический выход}}{\text{Теоретический выход}} \times 100\%\)

  Шаг 4: Решить.

  \(\text{Процент выхода} = \dfrac{14,9 \: \text{g}}{15.\underline{6}7 \: \text{g}} \times 100\% = 94,9\% \)

  Шаг 5: Подумайте о своем результате.

  Поскольку фактический выход немного меньше теоретического, выход в процентах чуть ниже \(100\%\).

  Пример \(\PageIndex{2}\): Окисление цинка

  При реакции 1,274 г сульфата меди с избытком металлического цинка было получено 0,392 г металлической меди по уравнению:

  \[\ce{CuSO4}(aq)+\ce{Zn}(s)\rightarrow \ce{Cu}(s)+\ce{ZnSO4}(aq) \nonumber\]

  Сколько процентов урожай?

  Решение
  Решения к примеру 8.6.2
  Этапы решения проблем — метод продукта Пример \(\PageIndex{1}\)
  Определите «данную» информацию и то, что проблема просит вас «найти».

  Дано: 1,274 г CuSO4

  Фактический выход = 0,392 г Cu


  Находка: Процентная доходность

  Перечислите другие известные количества.

  1 моль CuSO4= 159,62 г/моль
  1 моль Cu = 63,55 г/моль

  Поскольку количество продукта в граммах не требуется, необходима только молярная масса реагентов.

  Сбалансируйте уравнение.

  Химическое уравнение уже сбалансировано.

  Сбалансированное уравнение обеспечивает отношение 1 моль CuSO4 к 1 моль Zn к 1 моль Cu к 1 моль ZnSO4.

  Подготовьте концептуальную карту и используйте правильный коэффициент преобразования.

  Предоставленная информация идентифицирует сульфат меди как ограничивающий реагент, поэтому теоретический выход (г Cu) находится путем выполнения масса-масса расчет исходя из исходного количества CuSO 4 .

  Отмена единиц и расчет.

  \[\mathrm{1.274\:\cancel{g\:Cu_SO_4}\times \dfrac{1\:\cancel{mol\:CuSO_4}}{159,62\:\cancel{g\:CuSO_4}}\times \ dfrac{1\:\cancel{mol\: Cu}}{1\:\cancel{mol\:CuSO_4}}\times \dfrac{63,55\:g\: Cu}{1\:\cancel{mol\: Cu}}=0,5072\:g\: Cu}\номер\]

  Используя этот теоретический выход и приведенное значение фактического выхода, процентный выход рассчитывается следующим образом:

  \[\begin{align*} \text{урожайность в процентах} &= \left( \dfrac{\text{фактическая доходность} }{\text{теоретическая доходность}} \right) \times 100 \\[4pt] & = \left(\dfrac{0,392\, g\, \ce{Cu}}{0,5072 \, g\, \ce{Cu}} \right) \times 100 \\[4pt] &=77,3\% \end {выравнивание*}\]

  Подумайте о своем результате.

  Leave A Comment